Księgowość dla małych i średnich podmiotów

Biuro rachunkowe TADIMEX świadczy usługi księgowe Online – JEST to profesjonalizm, wygoda i bezpieczeństwo.

Zostając Naszym klientem zyskujesz:

Z

zdalny dostęp do konta online – 24 godziny przez 7 dni w tygodniu

Z

wygodę i bezpieczeństwo – dokumenty przekazujesz nam za pośrednictwem dedykowanego Twojej firmie konta e-mail

Z

wgląd we wszystkie dokumenty – zarówno te historyczne jak i bieżące

Nasze usługi księgowe dla firm

Prowadzenie ewidencji księgowej w postaci KPiR, ksiąg rachunkowych oraz prowadzenie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

Z

odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług

Z

ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych wraz z naliczaniem amortyzacji

Z

sporządzanie oraz składanie we właściwym dla Zleceniobiorcy urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych

Z

ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeo podatku VAT oraz wypełnianie w imieniu Zleceniodawcy miesięcznych deklaracji na te zaliczki oraz deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, a także zeznao rocznych na podstawie danych wynikających z zapisów z ksiąg i innych niezbędnych informacji, dostarczonych przez Zleceniodawcę

Z

informowanie Zleceniobiorcy z trzydniowym wyprzedzeniem o terminach i kwotach podatków drogą mailową wraz z dostarczaniem kopii sporządzonych deklaracji

Z

sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami UoR i kodeksu spółek handlowych

Z

sporządzenia zeznania rocznego dla podatku dochodowego od osób prawnych Zleceniodawcy

Z

udzielanie porad w zakresie prowadzonej działalności

Z

aktualizacja obowiązkowych danych w urzędzie skarbowym oraz ZUS

Masz pytania?

Nasze biuro

Adres

Ul. Żwirki i Wigury 34
84-230 Rumia

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.