Księgowość dla firm transportowych

Rachunkowość każdej jednostki TSL powinna być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem wielkości i rodzaju działalności.

Sposób ewidencji kosztów i przychodów należy więc dostosować do specyfiki działalności tak, aby na jej podstawie możliwe było ustalenie wyniku finansowego w prawidłowej wysokości.

W ramach oferty specjalnej dla firm transportowych dostosujemy politykę rachunkowości oraz plan kont, tak aby zapewnić wysoki poziom optymalizacji podatkowej oraz zapewnić Ci informację zwrotną niezbędną przy podejmowaniu decyzji.

Ewidencja kosztów działalności operacyjnej – podstawowej działalności operacyjnej jednostki świadczącej usługi transportowe może być prowadzona według:

\

Rodzajów

\

Miejsc powstawania

\

Rodzajów i miejsc powstawania

Ewidencja przychodów i podatku VAT – Dla celów VAT obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług transportu towarów (opodatkowanych na terenie Polski) powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Wynika to z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT. Jeżeli więc na poczet tej usługi transportowej kontrahent wpłacił zaliczkę (przedpłatę), powoduje to powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Na okoliczność otrzymania zaliczki (przedpłaty) należy więc wystawić fakturę VAT. Otrzymanie zaliczki nie powoduje powstania przychodu dla celów bilansowych. Dlatego też wartość netto wykazaną w fakturze VAT zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Nasze doświadczenie w TSL pozwala nam zaoferować swoje usługi księgowe.

Masz pytania?

Nasze biuro

Adres

Ul. Żwirki i Wigury 34
84-230 Rumia

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.