Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje między innymi:

Z

Prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników

Z

Sporządzanie list płac

Z

Prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników

Z

Prowadzenie dokumenacji pracowniczej, w tym: sporządzanie dokumentów kadrowych dotyczących zatrudnionych i zwolnionych pracowników, Umowy o Pracę, wypowiedzenia Umów o pracę, porozumienia, świadectwa pracy

Z

Sporządzanie umów cywilnoprawnych

Z

Prowadzenie ewidencji czasu pracy

Z

Przygotowywanie wymaganych deklaracji i dokumentów

Z

Przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników

Masz pytania?

Nasze biuro

Adres

Ul. Żwirki i Wigury 34
84-230 Rumia

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.